Labeling av nya däck enligt EU:s däckmärkningar och effektivitetsklasser

Den 1 maj 2021 uppdaterade EU sin däckmärkningslag som introducerades 2012. Detta för att öka säkerheten och bidra till ekonomisk och miljömässig effektivitet gällande vägtransporter. Den nya lagen syftar även till att hjälpa konsumenten att fatta välgrundade köpbeslut genom att tydliggöra och kunna jämföra däckets prestanda på ett enkelt sätt.

New EU truck tire label

01

QR-Kod

Denna kan skannas för att ge tillgång till produktdetaljer i den offentliga delen av EU-produktdatabasen (EPREL).

02

Däcktypbeteckning

En kod, vanligtvis alfanumerisk, som särskiljer en viss däcktyp från andra däcktyper som har samma firmanamn eller varumärke som leverantören.

03

Bränsleeffektivitet

Fem klasser från A till E, visar däckets bidrag när det gäller bränsleeffektivitet och utsläpp av växthusgaser.

04

Våtgreppseffektivitet

Fem klasser från A till E, visar däckets prestanda vid inbromsning på vått underlag.

05

Extern ljudnivå

Indikerar däckljudsnivån i decibel (db), utanför bilen (inte det ljud som du hör inne i bilen). Bokstäverna A, B, C ersätter de tre ljudvågorna (3 vågor = C).

06

Snögrepp

Visar att däcket är ett vinterdäck. Däcket har utvecklats för användning i snö och det har testats och godkänts i alla testfaser

07

Isgrepp

Anges för personbilsdäck med den kortare broms- sträckan på is. Däcket har utvecklats för snö- eller ispackade vägar (vanliga i de nordiska länder under vintertid).

Vill du veta mer om Colmec eller vårt erbjudande?

Våra medarbetare är mer än glada att ge dig information om vårt erbjudande och våra däck- och servicelösningar. Hör av dig, vi hjälper dig gärna!