Återvinning av däck hos Colmec ger dem ett nytt, mer hållbart och grönare liv.

Vill du veta mer om hur Colmec bidrar till en grönare framtid genom att återanvända däck?

Vår affärsidé på Colmec är att erbjuda kunder i varje segment hållbara produkter och tjänster. Vi tar ännu ett steg framåt genom att ge däck ett mer hållbart och grönare liv.

Utslitna däck är en av de mest utmanande typerna av avfall idag på grund av den höga volymen som uppkommer varje år. Samma egenskaper som gör dem till en stor utmaning gör dem även till ett av de mest återanvändbara materialen.

90000 + ton

däck samlas in varje år i Sverige

Genom att återanvända utslitna däck minskar vi betydligt behovet av nya råvaror och bidrar till att spara på jordens ändliga resurser. Vårt arbete och vision är att bidra till en cirkulär ekonomi där allt insamlat material kan återvinnas.

Med återvinning av däck blir Colmec ett ännu grönare företag!

I vårt miljöarbete utgör redan själva regummeringen en viktig miljöaspekt genom besparing av jordens ändliga resurser då ca 80% av det utslitna däcket återanvänds. Men vi var inte nöjda där utan vi ville ta vårt hållbarhetsbete ett steg längre. Genom återvinning av däck minskar vi inte bara vårt ekologiska avtryck, utan vi skapar även en cirkulär ekonomi kring däck.

Så här går återvinning av däck till hos Colmec

Regummering av däck/import

Hela cirkeln börjar med vår egen produktion av däck, Boss och Colmec EcoTire, eller inköp av nya däck direkt från tillverkaren.

Försäljning av däck

Försäljningen sker sedan via våra försäljningskanaler såsom vårt säljteam, vår kundservice eller via vår webbshop till våra kunder.

Hämta däck

Med distribution i egen regi hämtas de utslitna däcken tillbaka från kunden för återanvändning.

Bearbetning

Det utslitna däcket kvalitetssäkras och går vidare in i vår regummeringsprocess för att därmed återanvändas.

Leverans till kund

Det återanvända och regummerade däcket har fått ytterligare ett nytt liv och levereras tillbaka till kunden.

Hämta utslitna däck

Efter flera livscykler och däckliv för det återanvända däcket hämtas det nu helt utslitna däcket tillbaka till Colmec.

Materialåtervinning

När det helt utslitna däcket inte går att återanvända fler gånger till ett nytt däck i vår regummeringsprocess så materialåtervinner vi däcket till 100%.

Försäljning/leverans

De råvaror som materialåtervinns från det utslitna däcket återförs samhället för att spara på jordens ändliga resurser.

Rapportera ÅV-grad och ÅV-kod till myndigheter

Vi rapporterar sedan all vår in- och utförsel av förädling och återvinning till Naturvårdsverket enligt gällande lagkrav.

Så här går återvinning av däck till hos våra kunder

Upphämtningsavtal med colmec

Vi presenterar och skapar ett upphämtningsavtal för hela processen gällande Colmec Circle med våra kunder.

Sortering av däck

Efter genomgång och instruktion från oss sorterar, selekterar och sparar kunden sina däck.

Beställa hämtning av däck

Kunden beställer sedan hämtning av sina sparade däck för återanvändning/återvinning som sker av Colmecs egna distributionsresurser.

Återanvändning av däck utgör idag en viktig del i ett mer hållbart kretslopp. Vårt mål och vision är en helt sluten cirkel.

Råvaror från de uttjänta däcken har utmärkta egenskaper och kan redan idag återanvändas. Vår vision är att kunna återföra allt däckmaterial för att i framtiden tillverka ett helt nytt däck.

Colmec regummeringsprocess

Återanvändning av gummispån

Nytt liv som nya produkter

Däck

Däck kan bli andra däck

Ett hållbart val av produkter

Välj Colmecprodukter och var trygg i att du gjorde rätt val för miljön!

Återvinning av däck är bara kronan på verket

Colmec arbetar redan idag aktivt för att minimera våra däckprodukters påverkan på miljön. Detta genom bland annat reducering av bränsleutsläppen när våra axeltekniker justerar snedställda axlar som gör att däcket rullar lättare på fordonet. Vi ger däcket längsta möjliga liv genom våra däcktekniker ute i fält. Vi renoverar och återanvänder fälgar. Vi återanvänder upp till 80% av det utslitna däcket i vår regummeringsprocess.

Nu fortsätter vi vår långsiktiga miljö- och hållbarhetssatsning genom återvinning av däck med inriktning mot EU:s utarbetade hållbarhetsplan.

Minimerar

Återanvända

Materialåtervinna

Energiutvinna

Deponera

Person håller mobiltelefon i handen och pekar mot skärmen med sin andra hand

Låt oss berätta mer om vårt lönsamma och hållbara erbjudande!

Våra medarbetare är mer än glada att ge dig information om våra däck- och servicelösningar och det mervärde det innebär för dig. Fyll i formuläret så kontaktar rätt person dig för att hjälpa dig på bästa sätt!