Bedömning av stommar

När ett däck är förbrukat och utbytt benämns det avmonterade däcket istället för stomme.
För att en stomme ska kunna återanvändas krävs att stommen har kvar sina ursprungliga egenskaper. Då vår höga kvalitet och säkerhet kännetecknar våra egna varumärken, Boss och Colmec EcoTire, är inte alla stommar lämpliga för regummering och vi bedömer dem då som kass.

Faktorer som påverkar bedömningen

  • Värmeskador från tex. bromsar på däckfot 
  • Separation i innerline pga. lågt lufttryck
  • Skador och rostangrepp i stålcorden
  • Clinchskador vid montering/demontering
  • Felaktiga reparationer
  • För djup mönsterskärning
  • Felaktig förvaring
  • Långvarig körning med snökedjor
  • Skador från dubbning
  • Ålderssprickor i skuldra/clinch

Vi reglerar alltid inköp av stommar via kreditnota. Vilka stommar vi köper in vid respektive tidpunkt framgår i vår stomprislista.

Sajpning och dubbning

Du kan beställa både sajpning och dubbning av dina däck direkt av oss. Vi har lång erfarenhet, utbildad personal och moderna maskiner som säkerställer bästa resultat. Detta är dock en avvikelse från däckets originalutförande och påverkar däckets utvecklade originalegenskaper. På grund av detta gäller ingen däckgaranti vid sajpning och/eller dubbning.

Vill du veta mer om Colmec eller vårt erbjudande?

Våra medarbetare är mer än glada att ge dig information om vårt erbjudande och våra däck- och servicelösningar. Hör av dig, vi hjälper dig gärna!