Uppdaterade övergångsregler

//Uppdaterade övergångsregler

Uppdaterade övergångsregler

Nu har de norska myndigheterna uppdaterat antalet dimensioner listade i den generella dispensen för kravet på vinterdäck på tunga fordons släpvagnar som träder i kraft 1 jan 2015 i Norge. Se länk: https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Sesongbehov/Dekk+og+kjettinger/Dekk+tungbil/overgangsordninger-for-vinterdekk

Om man har en dimension där det inte heller är möjligt att få tag i vinterdäck, men som inte ingår i den generella dispensen, så måste man i varje enskilt tillfälle ansöka om en särskild dispens.

Information om hur man ansöker om särskild dispens, samt ansökningsformulär finns på Vegdirektoratets hemsida.

Definitionen av vinterdäck för tunga fordon och dess släpvagnar finns också på Vegdirektoratets hemsida, se länk: https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Sesongbehov/Dekk+og+kjettinger/Dekk+tungbil

OBS! Vegdirektoratet betonar att även om du omfattas av övergångsreglerna, så skall fordonet inte användas om det inte är säkerställt tillräckligt väggrepp i förhållande till det väglag som råder. Tillräckligt väggrepp bör vid behov säkras genom användning av vinterdäck med eller utan dubbar, kedjor eller liknande. Fordon som inte har tillräckligt väggrepp kan åläggas förbud enligt vägtrafiklagen § 36.

 

2016-12-09T09:22:13+00:00december 10th, 2014|Nyheter|