Nitrogen

Nitrogen2016-12-07T14:40:00+00:00

Nitrogen i däcken håller trycket!

Luften omkring oss består av två ämnen; syre och kväve och genom att separera dessa ämnen från varandra kan man använda enbart nitrogen att fylla däcken med. Nitrogen istället för vanlig luft i däcken innebär att rätt tryck bibehålls i däcken.

Gummit i däcket fungerar som ett membran där luften sakta läcker igenom vilket innebär att trycket i däcket med tiden blir för lågt. Tack vare att kvävgasmolekylen har andra egenskaper än syrgasmolekylen läcker inte nitrogen ut lika fort.

Ett bibehållet och korrekt lufttryck gör att fordonet rullar lättare. Det innebär i sin tur att fordonet förbrukar mindre bränsle och orsakar lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid. Med bibehållet tryck minskar däckslitaget och däckets livslängd ökar väsentligt. Tack vare rätt tryck förbättras också väghållningen. Fordonet blir mer lätthanterlig i en kritisk situation och bromssträckan blir kortare.

Den luft som vanligtvis fylls i däcken innehåller fukt. När däcken växlar från varmt till kallt bildas det kondens på insidan av däcket och risken för korrosion på stål- och aluminiumfälgar ökar. I förlängningen påverkar det också däckets kvalitet. Nitrogen är torrt och inert, det vill säga reagerar varken med däck eller fälg.

Nitrogen i däcken blir allt vanligare bland åkerier och transportföretag runt om i världen. Inom flygindustrin har nitrogen använts länge, främst tack vare att risken för däckhaveri minskar. I många hamnar måste fordon som transporterar farligt gods använda nitrogen eftersom den inte tillför syre om det skulle uppstå en brand. Tack vare sina speciella egenskaper är nitrogen också vanligt inom racing, t ex Formula 1 och NASCAR.

Colmec har tagit fram ett eget koncept för att våra kunder på sina däckverkstäder skall kunna erbjuda slutkonsumenten (åkaren) nitrogen i däcken. Colmec lanserar olika koncept för olika användningsområden.

Förutom att du alltid har rätt tryck i dina däck är fördelarna med att använda nitrogen många:

  • Minskad bränsleförbrukning
  • Minskad miljöpåverkan
  • Inga rostangrepp på fälgar
  • Ökad säkerhet
  • Ökad regummerbarhet
  • Ökat däckmilage