Colmec Axelteknik

//Colmec Axelteknik
Colmec Axelteknik2016-12-07T14:24:57+00:00

Allt fler åkare/slutkonsumenter är idag medvetna om värdet och betydelsen av att reducera sina driftskostnader. Ett sätt att minimera onormalt däckslitage och förhöjda bränslekostnader är att kontrollera och åtgärda hjul- och axelinställningar genom en hjulaxelmätning.

Sedan 2001 har Colmec arbetat med mobil hjulaxelmätning och vi utökar våra resurser kontinuerligt i syfte att hjälpa våra kunder och våra slutkonsumenter att reducera däck- och bränslekostnaderna.

Räkneexempel

Antag att det finns 16 st däck på ett 4-axlat släp och ca 16 mm mönster på varje nytt däck.

Antag att på ett släp med felaktiga hjulvinklar görs ett däckbyte 4 mm i förtid per år. Då har man förlorat 4 st däck

i förtid (16/4).

Fyra nya däck kostar ca 3 200 kr per styck, d.v.s. 12 800 kr i extra däckkostnad.

Ett uppmätt och justerat släp innebär att det exempelvis åtgår 2 dl mindre bränsle per mil. Låt säga att släpet rullar

20 000 mil om året som multipliceras med 0.2 l = 4 000 l diesel. Vi multiplicerar denna summa med dieselpriset 14:00

och får då en bränslebesparing på 56 000 kr totalt.

Den totala besparingen blir 12 800 kr + 56 000 kr = 68 800 kr.

En uppmätning och fullständig axelriktning är en investering på ca 9 000 kr.

Besparingen för fordonsägaren blir i detta fall ca 59 800 kr.

Om åkeriet har 14 släp blir besparingen ca 837 200 kr per år.

Om åkeriet har 28 släp blir besparingen ca 1 674 400 kr per år.

applicerad

arrangering

josamlaserutrustning_2

varmning

inspektion

Våra fordonstekniker Ulrik Bäckström, Patrik Johansson och Jonas Nilsson kommer att sänka dina driftskostnader! Kontakta dem redan idag för att få referenser eller göra din beställning.

josablogoVi utför mobil hjulaxelmätning och utbildar vår fordonstekniker i samarbete med Josam som

har mer än 40 års branscherfarenhet.