Regummeringsprocess BOSS

Regummeringsprocessen Boss

 • 01. Inleverans av stommar

  Stommarna hämtas hos kunden, genom vår försorg med egna distributionsresurser. Kunden avgör om stommarna skall regummeras eller krediteras. Våra chaufförer är en del av försäljningsprocessen och viktiga ambassadörer för Colmec.

 • 02. Inskrivning av stommen

  Alla stommar får en individuell märkning, där den förestående regummeringen styrs via ett produktionskort. Kunden får alltid tillbaka sin inskickade stomme. Colmec byter aldrig stommar. Stommarna passerar genomlysningsmaskinen (den enda i norra Europa) innan insyning. Icke regummeringsbara stommar skrotas.

 • 03. Insyning av stommen

  Alla stommar genomgår ytterligare en individuell insyning där stommen inspekteras både in- och utvändigt. Eventuella skador märks ut för åtgärd.

 • 04. Kratsning

  I en helautomatisk datastyrd kratsutrustning avlägsnas gammalt gummi i slitbaneområdet. Stommen kratsas till exakt rundhet och bredd. Varje operatör styr två kratsmaskiner.

 • 05. Slipning/förstärkning

  Alla skador slipas upp och finputsas, större skador förstärks. Ny modern teknik ger högsta kvalitetsnivå. Stommen har nu fått sin erforderliga bärighet.

 • 06. Banpåläggning

  Slitbanan kapas till rätt längd. Sedan sker banpåläggningen med optimal balansering av slitbanan, vars centrering optimeras genom särskild teknik som kontrolleras av polariserande ljus.

 • 07. Vulkanisering

  Däcket prepareras med inner- och ytterenvelope samt vacuumsuges. Detta ger en absolut tät enhet. Däcket skyddas nu mot direkt lufttryck under hela vulkaniseringsprocessen.

 • 08. Slutavsyning

  Slutavsyningen är en av flera kontrollstationer i produktionsflödet. Vi har nu investerat i den allra senaste tekniken inom slutkontrollsprocessen. Vår teknik och våra resurser är kundens garanti. Om däcket eventuellt inte klarar denna slutkontroll, tas det bort från flödet för åtgärd.

 • 09. Provtryckning

  Alla våra färdiga regummerade däck fortsätter sedan till vår provtryckningsavdelning. Väl där provtrycks däcket till 10,5 bar i ett sista moment innan däcket levereras till kunden, allt för att säkerställa vår höga kvalitetsnivå. Godkännande innebär en ny säker insats på kundens fordon. .

 • 10. Leverans till kund

  Våra däck levereras ut, med egna distributionsresurser, efter kundens behov och önskemål.