Historik

//Historik
Historik2016-12-07T15:12:27+00:00

berndt_mtext

1958

Bernt Eckerström, Colmec-gruppens grundare, börjar sin verksamhet inom däckbranschen med en anställning vid Goodyears testavdelning i Norrköping, senare anställs Bernt som säljare vid Michelin, 1961.

1966

Bernt Eckerström köper en däckverkstad kompletterad med utrustning för konventionell regummering av lastvagnsdäck, tillsammans med en kompanjon.

1968

Bernt Eckerström startar en regummeringsfabrik för kallregummering av lastvagnsdäck, under firma Colmec, tillsammans med sin kompanjon.

1972

Däckverkstäderna säljs och all fokus läggs på att utveckla regummeringsfabriken.

1978

Bernt Eckerström blir ensam ägare till Colmec.

1979

Peter Eckerström, Bernts son, börjar sin anställning i Colmec.

1983

Colmec förvärvar regummeringsfabriken Reba AB i Stockholm. Anläggningen flyttas till nya lokaler i Norsborg. Produktionen flyttas 1990 till Norrköping.

1990

Colmec lanserar ett eget nystartat regummeringskoncept BOSS, tillsammans med en kollega. BOSS-konceptet och utmärkande egenskaper, se fakta BOSS, under produkter.

1992

Colmec etableras i Polen under firma Colmec Sp. z o.o. Verksamheten omfattar bland annat en regummeringsfabrik enligt BOSS-konceptet samt distribution av nya lastvagnsdäck.

1993

Colmec flyttar till nyköpta lokaler på Händelö industriområde i Norrköping.

1995

Colmec certifieras enligt kvalitétsstandarden ISO 9002 (idag ISO 9001:2000).

1998

Colmec certifieras enligt miljöstandarden ISO 14001.

1999

Samtliga delar inom Colmec-gruppen är nu kvalitéts- och miljöcertifierade.

2000

Colmec-gruppen tillämpar kvalitétsnormerna enligt det internationella reglementet ECE R 109 i båda regummeringsfabrikerna, i Sverige och i Polen.

2001

Peter blir VD och ensam ägare till Colmec-gruppen.

2004

Om- och tillbyggnationer av fastigheten på Händelö. All regummeringsverksamhet och lagerhantering i Sverige samlas till en plats. Ytor, produktion och lagerresurser, se fakta Colmec, under företaget.

2005

Expansion söderut, även marknaden på de södra delarna av Sverige bearbetas. Produktionen höjs. Nya säljare och lagerpersonal anställs. Nya distributionsbilar anskaffas. Stor investering (ca 10 MSEK) med kraftigt utökad produktionskapacitet genomförs under året.

2006

Colmec täcker Sverige från Sundsvall i norr till Ystad i söder, med egna distributionsbilar, med egna säljare, samt med jourlager på säljarnas hemorter för snabba leveranser.

Ny lagerhall om 4 950 kvm iordningställt på ny asfaltsyta i Norrköping, med en kapacitet om 33 000 lastvagnsdäck.

2007

Kraftfull utbyggnation i Rudno, Polen med logistiklager på 9 000 kvm.

2008

Nya marknader etablerade, Norge (Dekkmann AS) och Finland.

Ny lagerhall i södra Polen om 6 000 kvm.

2009

Ny lagerhall om 7 700 kvm i Norrköping på nyinköpt mark omfattande 26 500 kvm för lager och distribution.

2010

Ny däckverkstadsfilial öppnar vid Kungens Kurva i Stockholm.

Nya investeringar i fabrikerna i både Sverige och Polen med bland annat nya genomlysningsmaskiner. Total investeringskostnad ca 15 MSEK.

2011

Utökad bearbetning med egna distributionsbilar i Finland.

2011

I år firar Colmec i Sverige sitt 40 års jubileum, Colmec i Polen sitt 20 års jubileum och Peter Eckerström firar 30 år i företaget.

2011

Under 2011 har vi gjort kraftfulla investeringar i maskinpark för produktion samt distribution, totalt 15 MSEK. 1 ny byggmaskin (som bygger upp däckskuldran till ursprungliga bredden), 5 nya lastbilar och 5 nya släp.

Vi har även gjort en kraftig satsning på logistik och försäljning i norra Sverige med ny säljare och utökat antal lastbilar. Vi är nu rikstäckande.

2013

Colmec anställer en Fleet Key Account Manager för att förvalta, förädla och utveckla våra stora fleetavtal.

Colmec etablerar en fullskalig service- och försäljningsorganisation i Finland under namnet Colmec Oy.