Anställningar

//Anställningar
Anställningar2017-10-26T13:45:30+00:00

Colmec är under stark tillväxt och är i ständigt behov av att rekrytera nya medarbetare.

Spontana ansökningar skickas till patrick.sjolin@colmec.se med bifogat CV. Glöm inte att ange vilken
typ av tjänst du är intresserad av.

Alla intresseanmälningar behandlas konfidentiellt.