ECE R 109

ECE R 1092017-12-11T13:34:22+00:00

I Sverige är det från och med 2005-01-01 förbjudet att ta i bruk annat än E-märkta däck på registrerade motorfordon och deras släpvagnar (om de skall framföras i över 40 km/h)

Vägverket har reglerat detta, nu senast i sina föreskrifter VVFS 2003:22 som trädde i kraft 2003-05-01, med ändringstryck enligt VVFS 2004:148 som trädde i kraft 2004-12-01.

Colmec tillämpar och uppfyller kvalitetsnormerna enligt det internationella reglementet ECE R 109 vid produktionen av regummerade däck. Detta gäller även Colmec-gruppens fabrik i Polen. Redan år 2000 uppfyllde Colmec-gruppen dessa kvalitetskrav.

Vägverket har i sitt beslut 2000-10-04 lämnat Colmec ett typgodkännande enligt ECE R 109 med godkännandenummer E5 0002.

pdficon_small Ladda ner typgodkännandet