Vinterdäckslagen

//Vinterdäckslagen
Vinterdäckslagen2016-12-07T11:12:24+00:00

Sverige

Gällande under vinterdäcksperioden 1/12 – 31/3 för svenska och utländska fordon.

Lastbilar och bussar över 3.5 ton:

Lägsta tillåtna mönsterdjup 5 mm på alla axlar. Vid vinterväglag ska vinterdäck vara monterade på drivaxeln.
Med vinterväglag menas: ”när det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen”.
Kravet på vinterdäck för drivaxeln identifieras enligt följande 3 alternativ:

  • Däck som särskilt framtagits för vinterkörning och som är märkt M+S.
  • Grovmönstrade däck med vintermönster märkta med M+S eller däck märkta med symbol alptopp/snöflinga (3 PMSF).
  • Om däck är försett med snökedjor eller fordonet med lämpligt slirskydd, sandspridare eller liknande anordning bör det vara likställt med vinterdäck.

3 PMSF-märkning är ett tillräckligt villkor för att däcket ska falla under definitionen vinterdäck. För att få sätta denna symbol på däcksidan måste däcket ha godkänts i ett särskilt funktionsprov. Denna märkning gäller endast för nya däck tills vidare.

Som undantag till ovanstående anges:

  • Körning med tung lastbill när fordonet används i anläggningsarbete eller liknande arbete.
  • Även militära fordon undantas.

Släp:

För släpvagnar och trailers gäller lägsta mönsterdjup 1,6 mm även under vinterperioden.

Norge

Samtliga fordon över 3.5 ton:

Gällande under vinterperioden 1 november till och med måndagen efter andra påskdagen. För Nordland, Troms och Finnmark är vinterperioden från 16 oktober till och med 30 april. Både norska och utländska fordon omfattas av denna lagstiftning.

  • Föraren av fordonet är alltid ansvarig för att ha säkrat tillräckligt väggrepp i förhållande till underlaget. Detta kan ske med hjälp av vinterdäck (med eller utan dubbar), med kätting eller liknande.
  • Vinterdäck är särskilt märkta (M+S) och särskilt framtagna för vinterkörning och med ett mönsterdjup på minst 5 mm. Endast vinterdäck, och härför särskilt framställda, tillåts vara dubbade.
  • Dubbade däck och kätting kan användas även utanför denna tidsperiod om körförhållandena kräver det.

OBS! Under vinterperioden ska kätting alltid medföras. Antalet kättingar ska vara minst tre, fem eller sju och beror på fordonets storlek. Den udda kättingen är tänkt till ett av framhjulen. Kättingen ska vara tillverkad av metall/stål och konstruerad så att det alltid är kontakt mellan kätting och vägbana. Kätting monteras innan färd då vinterväglag kan befaras på sträckan.

Finland

Ingen särskild vinterdäckslagstiftning för tunga fordon finns. Minsta mönsterdjup är 1,6 mm. Dubbade däck är tillåtna 1 november till och med 31 mars eller första måndagen efter påsk.

Danmark

Ingen särskild vinterdäckslagstiftning för tunga fordon finns. Minsta mönsterdjup är 1,0 mm. Dubbade däck är tillåtna 1 november till och med 15 april.

Tyskland

I Tyskland har man i slutet av 2010 spetsat till lagen på så sätt att vinterdäck krävs vid vinterförhållanden, och åtminstone på drivaxeln.

Med vinterdäck menas M+S märkning, och vinterdäcksreglerna anger inte någon speciell vinterperiod. Inget annat än minsta mönsterdjup på 1.6 mm anges. Dubbade däck är ej tillåtna på tyska vägar under några förhållanden. Detta gäller även för utländska fordon.

Polen

Dubbade däck är inte tillåtna i Polen.

Österrike

För tunga fordon gäller att M+S märkta däck ska vara monterade åtminstone på drivaxeln under perioden 1 november till och med 15 april. Minsta tillåtna mönsterdjup är 5 mm. För övriga länder i Europa, med något undantag, finns ingen särskild vinterdäckslagstiftning.

Ladda ned vinterdäckslistorna för tunga fordon

Här kan du ladda ner de senast uppdaterade vinterdäckslistorna för tunga fordon. Definitionen av vinterdäck för tunga fordon som dessa listor är baserad på är i Sverige accepterad av Transportstyrelsen, och nu även av Vegdirektoratet i Norge för norska förhållanden.

Norge

pdficon_small Ladda ner listan för Norge

För mer info se: Vegvesen