Produktion av Boss

/Produktion av Boss
Produktion av Boss2016-12-07T13:41:24+00:00

Produktionen av regummerade Bossdäck kännetecknas av en styrd process såväl miljömässigt som kvalitetsmässigt, efter ett marknadsledande koncept. Bossproduktionen i Norrköping är den mest moderna och sker med den nyaste maskinutrustningen i Europa. I dessa steg tillverkas Boss.

Stommarna hämtas hos kunden, genom vår försorg med egna distributionsresurser. Kunden avgör om stommarna skall regummeras eller krediteras. Våra chaufförer är en del av försäljningsprocessen och viktiga ambassadörer för Colmec.

Alla stommar får en individuell märkning, där den förestående regummeringen styrs via ett produktionskort. Kunden får alltid tillbaka sin inskickade stomme. Colmec byter aldrig stommar. Stommarna passerar genomlysningsmaskinen (den enda i norra Europa) innan insyning. Icke regummeringsbara stommar
skrotas.

Alla stommar genomgår ytterligare en individuell insyning där stommen inspekteras både in- och utvändigt. Eventuella skador märks ut för åtgärd.

I en helautomatisk datastyrd kratsutrustning avlägsnas gammalt gummi i slitbaneområdet. Stommen kratsas till exakt rundhet och bredd. Varje operatör styr två kratsmaskiner.

Alla skador slipas upp och finputsas, större skador förstärks. Ny modern teknik ger högsta kvalitetsnivå. Stommen har nu fått sin erforderliga bärighet.

Slitbanan kapas till rätt längd. Sedan sker banpåläggningen med optimal balansering av slitbanan, vars centrering optimeras genom särskild teknik som kontrolleras av polariserande ljus.

Däcket prepareras med inner- och ytterenvelope samt vacuumsuges. Detta ger en absolut tät enhet. Däcket skyddas nu mot direkt lufttryck under hela vulkaniseringsprocessen.

Slutavsyningen är en av flera kontrollstationer i produktionsflödet. Vi har nu investerat i den allra senaste tekniken inom slutkontrollsprocessen. Vår teknik och våra resurser är kundens garanti.

Spectramaskinen som nu är installerad är både lättmanövrerad och ergonomisk utformad, för att underlätta såväl själva arbetsmomentet som arbetsmiljön. Maskinen arbetar med högspänning om 25 000 volt och identifierar via elektroder avvikelser i däcket som ej upptäcks med blotta ögat, t ex mikrohål i innerline. Om däcket eventuellt inte klarar denna slutkontroll, tas det bort från flödet för åtgärd.

Kvalitetsnivån på våra Bossregummeringar likställs med nya däck.

Alla våra färdiga regummerade däck fortsätter sedan till vår provtryckningsavdelning. Väl där provtrycks däcket till 10,5 bar i ett sista moment innan däcket levereras till kunden, allt för att säkerställa vår höga kvalitetsnivå. Godkännande innebär en ny säker insats på kundens fordon. Vår regummeringsprocess har en unik hög nivå som kan likställas med ett nydäck, och som vi är ensamma om i norra Europa.

Våra däck levereras ut, med egna distributionsresurser, efter kundens behov och önskemål.